Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden VIP-arrangementen

Goede afspraken maken goede vrienden en daarom vinden wij het belangrijk om je ook informatie mee te geven over de algemene verkoopsvoorwaarden van de verschillende VIP-arrangementen.

PRIJS

• Bij de verschillende VIP-arrangementen worden de prijzen zowel inclusief als exclusief btw vermeld. De btw is ten laste van de koper. Alle kosten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, behoudens zoals hierna aangegeven.
• Het VIP-arrangement is samengesteld uit diensten (o.m. toegang, catering, parkeergelegenheid,…) waarover conform de artikelen 47, 53 en 55 van de Europese Btw-Richtlijn 2006/112/EG btw van toepassing is van het land waar de prestaties worden verricht, in casu België. Deze prestaties kunnen dus niet beschouwd worden als ‘intracommunautaire diensten’ en mogen daarom niet zonder Belgische btw gefactureerd worden.

BESTELLING

• Je bestelling blijft gereserveerd op jouw naam in de mate dat de op de bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Je kan óf met kredietkaart of betaalkaart betalen óf via overschrijving (dit is niet altijd mogelijk bij concerten waarvan een heel snelle uitverkoop verwacht wordt, bij een nakende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement).
• Na ontvangst van je bestelling krijg je via e-mail een bevestiging. Kies je voor betaling via overschrijving, dan vind je bij deze bevestiging ook een betaaluitnodiging.
• Geef je tijdens het bestelproces aan dat je een factuur wil ontvangen, dan wordt deze na ontvangst van je betaling verstuurd per post.
• De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.

BETALING EN TOEZENDING

• Na registratie van je betaling ontvang je per e-mail hiervan een bevestiging.
• Na ontvangst van je betaling en ten vroegste 3 weken voor het evenement krijg je je VIP-kaarten toegestuurd. De leveringskosten zijn bij het totaalbedrag inbegrepen.

GEBRUIK

• Onze producten (tickets, VIP-tickets, parkeerkaarten, …) blijven altijd onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.
• Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
• Het is niet toegestaan de aangeboden VIP-arrangementen verder te commercialiseren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk de goedkeuring werd gegeven door de nv Antwerps Sportpaleis. Het is dus verboden om wedstrijden te organiseren, commerciële acties op te zetten of arrangementen door te verkopen. Antwerps Sportpaleis is gerechtigd de toegang te ontzeggen aan houders van doorverkochte of anderzijds gecommercialiseerde tickets of arrangementen, zonder enige vorm van schadevergoeding voor de oorspronkelijke of daaropvolgende koper of houder.

WIJZIGINGEN OF AFGELASTING

• Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator. De nv Antwerps Sportpaleis treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering van VIP-arrangementen en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein.
• De VIP-arrangementen worden enkel terugbetaald of omgewisseld door de nv Antwerps Sportpaleis als het evenement wordt afgelast. De VIP-tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. Waarna de terugbetaling of omwisseling kan worden uitgevoerd.
• We behouden ons het recht voor onze VIP-arrangementen te wijzigen. In geval van wijziging zullen wij dit vooraf kenbaar maken met de optie tot kosteloos annuleren indien het eventuele voorgestelde alternatief niet aanvaard wordt.

KLACHTEN OF GESCHILLEN

• Klachten kunnen worden gemeld via het contactformulier of telefonisch op het nummer +32 3 400 40 44.
• Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Antwerpen.

PRIVACY

• De kans bestaat dat bij VIP-activiteiten foto’s worden gemaakt van de aanwezigen. Deze foto’s kunnen worden gebruikt in onze VIP-communicatie (website, sociale media, drukwerk). Wie liever niet in beeld komt, kan dat laten weten aan de fotograaf. Of meld het ons via het contactformulier of op het nummer +32 3 400 40 44.
• Lees eveneens onze bepalingen inzake privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

VOOR PARTICULIEREN

Definitie: een particulier is eenieder die voor eigen rekening of bij uitbreiding voor rekening van derden binnen de huiselijke sfeer (familie, vrienden en kennissen) en voor eigen gebruik, al dan niet in het bijzijn van derden, bestellingen plaatst zonder enig commercieel doel.

Binnen de 48 uur na het plaatsen van de reservering kan je kosteloos annuleren, voor zover het evenement nog niet plaats heeft gevonden en de betaling nog niet werd geregistreerd. Bij annulering binnen de 48 uur na het plaatsen van je reservering, waarbij de betaling wél al werd uitgevoerd, rekenen wij een kost aan van 10% op het totale aankoopbedrag. Een verzoek tot annulering moet worden ingediend via het contactformulier.

Van rechtswege worden terugbetalingen gedaan met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de bestelling betaald werd. Op eenvoudig verzoek zal het bedrag evenwel worden gestort op een door jou doorgegeven bankrekeningnummer.
In alle andere gevallen is er geen herroepingsrecht en beschik je als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht.

VOOR BEDRIJVEN

Definitie: een bedrijf is een entiteit, al dan niet met btw-nummer, die voor derden buiten de huiselijke sfeer (klanten, relaties, personeelsleden) bestellingen plaatst vanuit een specifiek commercieel oogmerk.

Voor bedrijven is elke bestelling definitief.

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief